Fritids finns i den röda byggnaden (Utgård).

Vi har ungefär 40 barn inskrivna på fritids i åldrarna 6-12 år. Vi arbetar med elevernas inflytande och ger dem förutsättningar att påverka sin vardag. Genom att ha stormöte får eleverna möjlighet att demokratiskt påverka de olika aktiviteterna på fritids.

Fritids spenderar mycket tid ute där barnen får välja bland fria eller styrda aktiviteter. Vi försöker främja ett aktivt liv där vi använder oss av vad närmiljön har att erbjuda. Vi strävar efter att barnen skall känna sig trygga och kunna välja aktiviteter efter sitt intresse och inte påverkas av kön, sina kompisar, eller åldersgrupp. Ni är varmt välkomna att besöka oss!